El passat 17 de maig ICON va assistir a la 3ª edició de la Fira Blockchain per Catalunya (BxCat) a l’auditori de Palau de Congressos de Girona, on el centre Tecnològic Eurocat va presentar les oportunitats que la tecnologia blockchain i els actius virtuals, els NFTs, aporten a les empreses per crear nous models de negoci i generar nous serveis o productes. 

A ICON estem començant a treballant per aplicar aquesta tecnologia a les nostres solucions. 

 

Que és blockchain i quines aplicacions pràctiques pot tenir en un software ERP? 

Blockchain és una tecnologia de registre distribuït que permet l’emmagatzematge segur, immutable i transparent d’informació. Es basa en una xarxa descentralitzada de nodes que col·laboren per validar i enregistrar les transaccions en blocs enllaçats de forma cronològica. Aquesta tecnologia és fonamentalment segura i confiable, ja que els blocs són immutables i no poden ser modificats sense el consens de la majoria de nodes de la xarxa. 

En el context d’un ERP (Enterprise Resource Planning, o sistema de planificació de recursos empresarials), les aplicacions pràctiques de la tecnologia blockchain són diverses: 

  1. Transparència i integritat de les dades: Un ERP basat en blockchain pot assegurar la integritat de les dades empresarials, ja que totes les transaccions són enregistrades de forma immutables en la cadena de blocs. Això proporciona un nivell més alt de transparència i confiança en les dades empresarials. 
  2. Prova de procedència i autenticitat: Amb blockchain, és possible enregistrar i validar la procedència i autenticitat dels productes o matèries primeres dins d’un ERP. Aquesta informació pot ser important per verificar l’origen dels productes i garantir la seva autenticitat. 
  3. Gestió de la cadena de subministrament: La tecnologia blockchain pot millorar la gestió de la cadena de subministrament en un ERP, ja que permet registrar i rastrejar les transaccions en temps real. Això facilita la visibilitat de la cadena de subministrament, reduint el temps i els costos associats amb la verificació i reconciliació de les dades. 
  4. Contractes intel·ligents: Un ERP basat en blockchain pot incorporar contractes intel·ligents, que són acords digitals autoexecutables basats en regles prèdefinides. Això permet automatitzar processos empresarials, com ara pagaments, acords de lliurament i altres condicions contractuals, millorant l’eficiència i reduint la dependència de tercers. 
  5.  Seguretat i privacitat: Blockchain proporciona un nivell addicional de seguretat a un ERP, ja que les dades són encriptades i distribuïdes entre múltiples nodes. Això dificulta els atacs cibernètics i el frau de dades. 

 

BlockChain un nou terme de tecnologia en ple auge que no hem d’ignorar.