Els nostres serveis

Datacenter

 • Serveis de Housing (Colocation) basat amb alts estàndards de fiabilitat, disponibilitat, eficiència energètica i seguretat.
 • CPD’s modulars TIER III compliant, que incorporen les últimes tecnologies, com FreeCooling o DataBox.
 • Infraestructures desenvolupades i gestionades pel nostre equip.

IaaS

Núvols àgils, flexibles i personalitzades

Ara pot executar qualsevol càrrega de treball en el núvol, obtenint productivitat i valor a l’instant per al seu negoci. Les nostres solucions de IaaS Pública, Privada i Híbrida s’implementen i gestionen des dels nostres Datacenters per oferir un solucions d’alta disponibilitat (HA) amb distribució geogràfica. Entre els nostres nodes de Barcelona i Madrid s’ofereixen núvols a mida amb arquitectura actiu-actiu i actiu-passiu que compleixen amb els SLAs més exigents.

Virtualizem mitjançant OpenStack

La nostra Infraestructura com a Servei (IaaS) es construeix mitjançant Openstack, una plataforma modular que consta d’una biblioteca de recursos en constantment desenvolupament. Les nostres solucions de IaaS posen a la seva disposició capacitat de processament, computació i emmagatzematge en mode pagament per ús.

IaaS Pública
 • Plataforma flexible de computació, emmagatzematge i xarxes.
 • Rapidesa d’implementació.
 • Sense inversió inicial. Estalvi en costos.
 • Informació disponible en alta disponibilitat (HA).
 • Eines de migració i gestió.
 • Fàcil gestió, plantilles predefinides.
 • Pagament per ús.
 • Disseny modular.
APLICACIONS
 • Increment flexible de la capacitat.
 • Plans de recuperació després d’un possible desastre.
 • Entorns de desenvolupament i proves de concepte.
IaaS Privada
 • Infraestructura privada: storage, networking i virtualització.
 • Accés privat a una plataforma dedicada.
 • Plataforma eficient i 100% personalitzada.
 • Compatible amb altres entorns cloud.
 • Seguretat, conformitat normativa i compliment LOPD.
APLICACIONS
 • Creació de plataformes cloud rendibles i àgils.
 • Fomentar la innovació i la transformació.
 • Reducció de les tasques d’administració tecnològica.
 • Op-ex vs Cap-ex.
IaaS Híbrida
 • Combina recursos d’IaaS Privada, Pública i equips físics.
 • Agilitat i estalvi de costos.
 • Escalabilitat de recursos i aplicacions a mida.
 • Avantatges econòmics de desplegament.
 • Projectes a mida.
 • Resposta àgil i flexible davant pics de demanda.
APLICACIONS
 • Absorció de pics de demanda.
 • Implementació de serveis SaaS i PaaS sota demanda.
 • Capacitat per determinar que dades s’allotgen en cada plataforma.