LOPD

La llei orgànica de protecció de dades (-LOPD-) obliga totes les empreses, professionals, autònoms, institucions, col·legis professionals, comunitats, fundacions i associacions que utilitzin dades de caràcter personal, a implantar les mesures que assegurin la privacitat i el correcte ús de les dades existents.

Des d’Economia Sensible, fem una valoració prèvia de tots els fluxos de dades que té la seva entitat seguint el sistema d’adequació següent:

  • Inscripció dels fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o, a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (col·legis professionals, etc.).

  • Redacció del document de seguretat (d’acord amb l’article 8 del Reglament aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juny).

  • Confecció de contractes d’accés per compte de tercers (segons estableix l’article 12 de la LOPD, paràgraf segon, “Els tractaments per compte de tercers hauran de ser regulats en un contracte”).

  • Revisió i adequació de la pàgina web a la Llei (LOPD/LSSI).

  • Serveis de manteniment i auditories.

  • Jornades d’informació per als treballadors, per al bon funcionament de les mesures de seguretat establertes per l’entitat.