Power BI. Intel·ligència empresarial sense precedents.

Què és Power BI?

Power BI és un conjunt d’eines d’anàlisi empresarial que posa el coneixement a l’abast de tota l’organització. Connexió a centenars d’orígens de dades, preparació de dades simplificada, generació d’anàlisi ad hoc. Informes que després es publiquen per a profit de l’organització a la Web i en dispositius mòbils. Creació de panells personalitzats a l’abast de tots, amb una perspectiva empresarial única, de 360 graus. Escalat a nivell empresarial, amb govern i seguretat.

Fabricació

El procés de fabricació ha de ser una màquina molt greixada perquè funcioni. La millor manera d’aconseguir aquest objectiu és conèixer cada procés, sense perdre de vista la imatge de conjunt.

Visibilitat en temps real en la cadena de subministraments per a un presa de decisions més eficaç i ràpida.

Realitzi el seguiment dels indicadors clau de rendiment en temps real: utilització de màquines, eficàcia del procés, costos, nivells d’inventari, pèrdues i temps de cicle.
Els fabricants han de col·laborar, supervisar i comunicar les dades actives disponibles per aconseguir l’excel·lència operativa. Power BI ajuda al seu equip a supervisar dades en temps real procedents de diversos orígens en un únic panell i, si és necessari, identificar problemes mitjançant una anàlisi detallada. Obtingui alertes en temps real amb les aplicacions mòbils de Power BI i faci que les seves operacions siguin més eficaces per aconseguir major agilitat i reduir al màxim els temps de resposta.
Supervisi íntegrament la seva cadena de subministraments i identifiqui els problemes i colls d’ampolla abans dels processos crítics. Comparteixi els seus panells amb proveïdors i associats perquè poden adaptar-se a l’última informació disponible, i d’aquesta forma els processos seran més eficients i productius. Supervisi les entrades i sortides de qualitat de tots els orígens, incloent els seus clients, per prendre decisions ràpides i significatives que milloraran la qualitat de la fabricació.