Microsoft Dynamics NAV:

Microsoft Dynamics NAV és una solució global de planificació de recursos empresarials (ERP), que li permetrà disposar d’una plataforma que integri, tant en l’àmbit de dades com de processos empresarials, totes les àrees de la seva companyia; comptabilitat, tresoreria, cadena de fabricació, CRM, Servei a client.

Dynamics CRM organitza, automatitza i coordina tots els processos de negoci que promouen la satisfacció i fidelitat dels teus clients a l’àrea de Vendes, Màrqueting i Servei al client.

Microsoft Dynamics NAV presenta la funcionalitat adequada per a millora el rendiment de les diferents àrees (o departaments) de la seva empresa.

Accedeixi de forma ràpida a la informació rellevant de la seva empresa per a permetre-li millorar el control i la presa de decisions.

L’experiència d’usuari està optimitzada per tablets i dispositius tàctils, que permeten a les pymes accedir a les dades i processos del seu negoci des de qualsevol lloc i dispositiu.

Caracteristiques de Microsoft Dynamics NAV

Integrat:

Dynamics NAV s’integra al 100% amb Microsoft Office: exporta dades a Excel i Word. La seva similitud amb Office fa que sigui molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar.

Escalable:

Afegeix usuaris i funcionalitat segons els necessitis. Realitza modificacions per adaptar-ho al teu negoci.

Accessible:

Connecta’t al ERP des de qualsevol dispositiu (PC o tablet IOS, Android o Windows) amb l’app Dynamics NAV 2015.

Global:

Navision està disponible en 22 idiomes diferents, i compta amb 125.000 clients i més de 3.500 partners a tot el món.

Seguretat:

Microsoft Dynamics garanteix a la continuïtat del producte i assegura el suport tècnic de la solució fins 10 anys després.

Gestions de Navision

Gestió de cobraments:

 • Augmenti l’eficàcia del procés de vendes. Realitzi un seguiment de factures, pagaments parcials i automatitzi els processos d’aprovació de documents.
 • Crea millors relacions amb els clients. Crea resultats personalitzats, ampliï el crèdir dels clients i ofereixi descomptes destinats a clients preferencials, tots basats en les anàlisis realitzades a través de les eines de business inteligence.
 • Redueixi el seu registre de cobraments Destaqui les àrees problemàtiques i comptes de prioritat per millorar el flux de caixa de la seva organització.
 • Augmenti la productivitat empresarial. Augmenti l’eficàcia amb una interfície gràfica fàcil d’utilitzar perquè els professionals de finances tinguin un accés ràpid a la informació necessària més important a fi de completar eficaçment les tasques més comunes.
 • Permeti que el coneixement empresarial augmenti les vendes. Faci ús del compte de client i el seguiment de l’eficàcia de vendes per ajudar a identificar tendències, planificar estratègies de vendes i administrar comptes de forma més eficaç.

Gestió de Pagaments

 • Controli els seus pagaments. Gestioni els pagaments de manera més eficaç amb la planificació automatitzada de pagaments, les aprovacions de documents i la informació en temps real sobre l’estat de liquiditat.
 • Optimitzi l’estat financer. Agregui valor de negoci implantat un control tàctic de temps de desemborsaments de liquiditat i la utilització de descomptes de factures.
 • Millor la seva força de compra. Negociï millors termes i contractes gràcies a l’accés a saldos de comptes i la informació de compra per proveïdor.
 • Simplifiqui l’assignació de la despesa. Ajorni pagaments o cost durant diversos períodes amb els càlculs gestionats automàticament i els moviments personalitzables de diari.
 • Optimitzi les tasques comunes. Una interfície gràfica fàcil ajuda al fet que les professions de les finances tinguin un accés ràpid a la informació necessària i realitzin anàlisi per obtenir els detalls del pagament de comptes crítics.

Gestió de servei

 • Augmenti l’eficàcia operativa. Crea un entorn de treball més productiu gràcies a un major control dels inventaris de peça, els costos, les càrregues de treball i la priorització de les tasques.
 • Ajudi a  millora la gestió de les comandes de servei. Optimitzi la generació, distribució, realització i facturació de comandes de servei i especifiqui i realitzi el seguiment del consum de peça.
 • Administri els contractes de forma eficaç. Estableixi i realitzi el seguiment de garanties i contractes de llicència de servei (CLS), capturar dades del compliment i històric del contracte i ajudi a assegurar ofertes i acords més rendibles.
 • Crea clients fidels. Es convertirà en un proveïdor més valuós si els seus empleats aconsegueixen oferir un servei proactiu, tenir en compte els històrics i preferències dels clients en prendre les decisions i implementar preus i descomptes segons el client.

Gestió de vendes i màrqueting

 • Mantingui a mà la informació dels clients. Mantingui una visió dels contactes, defineixi perfils de clients individuals i disposi d’un accés fàcil a informació de contacte específica.
 • Transformi la informació en oportunitats. Identifiqui les oportunitats, i estructuri i realitzi el seguiment dels cicles de vendes mitjançant una completa gestió de la informació de clients i capacitats de creació d’informes.
 • Analitzi el rendiment mitjançant eines de creació d’informes. Beneficiï’s de la capacitat de Microsoft Office Excel i Microsoft SQL ServerTM Reporting Service per executar informes de vendes.
 • Ajudi a unificar els esforços de vendes. Comparteixi informació i activitats de calendari, llista de tasques pendents, documents rellevants i assignacions de tasques amb membres d’equips mitjançant la integració de Microsoft Windows SharePoint Services.

Gestió d’Inventari

 • Ajudi a reduir els costos de compra i inventari. Posi en contacte el control d’inventari, la compra i el procediment demanat de venda amb els plans de demanda i ajudi a reduir costos.
 • Obtingui visibilitat en els processos d’inventari. Equilibri la disponibilitat amb la demanda i realitzi el seguiment de producte i de les seves dates de caducitat per minimitzar l’inventari del qual disposa, optimitzar la reposició i augmentar l’eficàcia del magatzem.
 • Millori la satisfacció dels clients. Estableixi compromís de comandes i controli les excepcions d’última hora amb accés a informació d’inventari actualitzada.
 • Redueix el temps de llançament al mercat. Gràcies als processos integrats de comanda, inventari i de distribució, el seu negoci pot reduir l’entrada manual de dades i llançar els productes al mercat.

Gestió de magatzem

 • Optimitzar l’espai del magatzem. Establir criteris que guiïn de recollida, així com les quantitats i els llocs de les ubicacions.
 • Optimitzar operacions i augmenti la productivitat. Ajudi a reduir gestions i colls d’ampolla mitjançant picking i ubicació controlada. Especificar informació de gestió del material des del magatzem per augmentar l’eficàcia i reduir la gestió de redundants.
 • Millori el compliment de les comandes. Actualitzi automàticament la selecció i el procés o l’estat d’empaquetat per ajudar a assegurar el compliment adequat i a temps de la comanda.
 • Obtingui flexibilitat per al creixement. Seleccioni el nivell de sofisticació necessari amb la confiança que la solució pot adaptar-se fàcilment al creixement del seu negoci i a nous processos, productes, volums o tecnologies.