Dos dels aspectes més importants en l’actual revolució tecnològica tenen a veure amb la seguretat i la privacitat de la informació.

Una de les principals estratègies que han d’adoptar les empreses és la de gestionar les seves dades amb uns estàndards de seguretat i confidencialitat que els facin confiables davant els seus clients i els diferenciïn enfront de la competència.

És per aquest motiu que us volem proposar juntament amb el nostre partner DARTEM, especialistes en el sector, un servei de seguretat i privacitat preventiva que us permeti analitzar les vulnerabilitats en matèria de seguretat i els riscos en matèria de privacitat dels vostres sistemes d’informació.

Aquest servei us permetrà prevenir i gestionar millor les possibles incidències de seguretat i/o privacitat i aportar una major confiança als vostres clients. Us oferim un acompanyament a mida i proper per a la vostra tranquil·litat.

Contacteu amb nosaltres per a més informació sobre els serveis d’anàlisi de vulnerabilitats i anàlisis i gestió de riscos de privacitat!

Protecció de dades personalsSeguretat de la informacióQualitat dels serveis TICGestió documental