A través d’un software de gestió d’incidències i petició de serveis (el “ticketing”), podem analitzar, diagnosticar i resoldre incidències.

D’aquesta manera aconseguim automatitzar i agilitar l’inici del procés de resolució d’incidències, oferint als nostres clients un servei de major qualitat amb menors temps de resposta.

helpdesk2