Sii_11

El proper 1 de juliol de 2017 entra en vigor el nou SII (Subministrament Immediat d’Informació). És un nou sistema de gestió a través de la Seu Electrònica de la (Agència Estatal de l’Administració Tributària) mitjançant el qual es remeten els llibres de factures emeses i rebudes, els béns d’inversió i les adquisicions intracomunitàries a Hisenda dins d’un termini establert.

Totes les empreses incloses dins dels següents col·lectius hauran de remetre a l’Agència Estatal d’Administració Tributària informació de la seva facturació.

A qui afecta aquest canvi?

  • Grans empreses amb una facturació de més de 6 mill.€/any.
  • Inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA)
  • Grups d’ IVA (Inscrits)

Tot autònom o empresa que no entri dins de la classificació anterior pot adherir-se voluntàriament.

En què consisteix el nou sistema?

L’enviament de documentació es realitzarà per via telemàtica (a través de serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML).

Per a cada tipus de llibre de registre (factures expedides, factures rebudes, operacions intracomunitàries i béns d’inversió) es podran realitzar les operacions d’alta, baixa i modificació massiva.

Una vegada enviat el missatge, la AEAT procedirà a realitzar un procés de validació, tant a nivell de format XML com de regles de negoci, i actualitzarà l’estat de cada document segons les opcions: Acceptat, Rebutjat o Incidència.

Sobre la base de l’estat retornat per Hisenda es prendran les mesures oportunes, procedint a detectar-se i corregir-se les incidències per a la seva reexpedició.

Mailing-SII-12

Quins són els avantatges?

  1. La gestió dels impostos serà més ràpida.
  2. El contribuent podrà corregir les anotacions si detecta algun error.
  3. L’empresa tindrà accés a tot moment a les seves dades fiscals.
  4. Les empreses presentaran menys models.
  5. Terminis ampliats.
  6. Menys errors.

Com actualitzo el meu negoci?

Amb l’ajuda de ICON, com a partner de l’empresa KRSolutions tindra accès al portal SII on trobarà  una aplicació desenvolupada per ells mateixos, moderna i intuïtiva per facilitar el compliment de la nova normativa. Des del Portal SII podrà automatitzar tots els processos i integrar-ho amb la seva aplicació per facilitar i simplificar la seva gestió i manteniment.

Podrà gestionar les factures expedides, rebudes, els béns d’inversió i les operacions intracomunitàries. El portal està completament integrat amb Microsoft Dynamics NAV i AX a més de disposar de dos entorns: Cloud i On-premise.

La integració també és possible amb qualsevol BBDD Oracle, My SQL i SQL server.

panel4

Sii_55