Monitorització:

Monitoritzi el seu parc informàtic i avanci’s a les incidències amb el seu conseqüent estalvi en temps i diners.

Amb el nostre servei de monitoratge el nostre personal pot saber a tot moment l’estat dels seus dispositius connectats a la xarxa.

Característiques destacables:

· El sistema es gestiona per una interfície WEB.
· Detecció de corts de comunicació amb els dispositius monitorizados entre altres opcions.
· Enviament d’alertes per correu electrònic.

Dispositius monitoritzables:

• Servidors: Estat de CPU, RAM, Processos, Espai en Discos.
• Equips de Xarxa: Router, Switch, APs.
• Altres equips: Impressores, NAS.

Backup Online:

Tingui les seves còpies de seguretat al dia i en el núvol, disponibles per qualsevol contingència (esborrat accidental de dades, encriptació de dades per virus…)

El BackUp Online (còpia de seguretat en Internet) és un procés automatitzat que ens permet disposar d’una còpia de seguretat de les nostres dades de forma online.
Protegeix tota la informació dels servidors de la teva empresa enfront d’incidències, malware o desastres naturals.

És multiplataforma: funciona en equips Windows, Mac i Linux (servidors i estacions de treball).

Només requereix la instal·lació d’un agent a l’equip d’on s’ha de fer còpies

Possibilitat de fer còpies de seguretat de: Fitxers, Carpetes, Estat del sistema, Recursos compartits, maquines virtuals VMware, Bases de dades Oracle.

Gestor d’Incidències:

Accedeixi a la nostra eina de gestió d’incidències des d’Internet on pot fer un seguiment de les incidències, veure l’històric d’aquestes, …

A través d’un programari de gestió d’incidències i petició de serveis
(el “ticketing”), podem analitzar, diagnosticar i resoldre.
D’aquesta manera aconseguim automatitzar i agilitar l’inici del procés de resolució d’incidències, oferint als nostres clients un servei de major qualitat amb menors temps de resposta..

Seguretat i privadesa preventiva dels sistemes d’informació RGPD:

Des de ICON usem la RDGP, mes que com a normativa legal, com a eina de diagnostico i auditoria de seguretat.

Dos dels aspectes més importants en l’actual revolució tecnològica tenen a veure amb la seguretat i la privadesa de la informació. Una de les principals estratègies que han d’adoptar les empreses és la de gestionar les seves dades amb uns estàndards de seguretat i confidencialitat que els facin confiables davant els seus clients i els diferenciïn enfront de la competència. És per aquest motiu que us volem proposem, un servei de seguretat i privadesa preventiva que us permeti analitzar les vulnerabilitats en matèria de seguretat i els riscos en matèria de privadesa dels vostres sistemes d’informació. Aquest servei us permetrà prevenir i gestionar millor les possibles incidències de seguretat i/o privadesa i aportar una major confiança als vostres clients. Us oferim un acompanyament a mesura i proper per a la vostra tranquil·litat. Contactar amb nosaltres para més informació sobre els serveis d’anàlisis de vulnerabilitats i anàlisis i gestió de riscos de privadesa.