Reportatge a TV3 3D

Curs Projecte Singular en Tecnologies 3D 2016.