Avantatges principals:

Aplicació basada en web. Es pot accedir des de qualsevol PC amb connexió a Internet.

Accessible des dels principals navegadors.

Multi plataforma (Windows, Mac, Linux, iPad, iPhone, Android, Windows Phone).

No requereix cap instal·lació per part de l’usuari. Actualitzacions invisibles a l’usuari.

Interfície senzilla i intuïtiva.

Gestió Clients Potencials:

Traspàs a Client amb un ‘clic’ conservant tota la informació associada (oportunitats, accions comercials, projectes, tasques …)

Gestió de Contactes:

Es pot relacionar els contactes amb un o més clients i / o Clients potencials.

Característiques:

Gestió de clients:

Múltiples direccions.

Múltiples Categories.

Fitxers adjunts.

Possibilitat de gestionar tarifes.

Llistats:

Informes personalitzats.

Exportació (Excel, PDF, CSV, Word).

Agrupació de dades (Clients + Clients Potencials + Contactes).

Mailings massius.

Gestió d’Accions Comercials:

Classificació d’Accions per tipus.

Control de trucades rebudes.

Editor HTML incorporat per enviar Correu electrònic des CRM.

Gestió d’Oportunitats:

Crear Oportunitats sobre Client, Client Potencial o Contacte.

Assignació d’Accions i Tasques a una Oportunitat.

Gestió de Projectes:

Assignació de Tasques i subtasques.

Possibilitat de crear Tasca bloquejadora (No es pot continuar el projecte sense finalitzar).

Gestió de Tasques:

Assignació de Tasques a usuaris.

Seguiment de la tasca.

Control de reassignació de Tasques.

Agenda:

Creació de noves entrades fàcil i ràpida.

Suport per entrades periòdiques.

Recordatoris.

Integració amb Google Calendar i Microsoft Exchange.