El proper mes de setembre iniciem nous cursos 100% subvencionats dirigits a treballadors/es en actiu, tant siguin autònoms o treballador/es per compte d’altri.

Us adjunto la informació del cursos per si es del vostre interès apuntar-vos-hi:

Nòmines i Seguretat Social

 • Calendari de curs: Del 20/09/2023 al 13/11/2023 – Dilluns i dimecres de 19 a 21:00 hores
 • Durada: 30 hores
 • Lloc: Sistemes Informàtics ICON – Carrer Santa Llogaia, 30 de Figueres
 • Objectiu:  Et proporcionem els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per la confecció de contractes, nòmines, liquidacions dels treballadors, així com les cotitzacions a la Seguretat Social i la liquidació de l’IRPF. Nivell 1.

Contingut:

 1. El contracte de treball
 2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes
 3. Rebut de salaris
 4. Nòmines
 5. Cotització a la seguretat social

Comptabilitat avançada

 • Calendari de curs: Del 19/09/2023 al 14/12/2023 – Dimarts i dijous de 19 a 21:00 hores
 • Durada: 60 hores
 • Lloc: Sistemes Informàtics ICON – Carrer Santa Llogaia, 30 de Figueres
 • Objectiu: Donar una visió global i integradora de la comptabilitat, situar la comptabilitat dins les tasques administratiu- financeres i definir la relació entre comptabilitat i finances.

Contingut:

 1. Recordatori de conceptes generals
 2. Immobilitzat
 3. Provisions i deterioraments de valor
 4. Moneda estrangera
 5. Valors mobiliaris
 6. Comptabilització del Impost de societats.

En el cas d’estar interessada, i volguéssiu més informació:

Tel: 972 501 648          WhatsApp: 693 959 405      mail: informacio@iconsl.com