ERP_Finances01

Eurofinances és la Gestió Comptable i Financera de SICAT E3. Desenvolupada des de l’experiència de l’usuari, aconsegueix fer fàcil allò que per a alguns aplicatius més tradicionals és impossible.

En general

Lliure disseny d’assentaments comptables 

  • Eliminació de processos repetitius gràcies al disseny de seients models i periòdics.
  • Innovadora funció que aconsegueix estalviar temps i guanyar efectivitat en el procés de les tasques més rutinàries.

Automatizació d’operacions

Comptabilització automàtica per a la gran majoria de les operacions més habituals, com ara:

  • elaboració de remeses
  • entrada d’impagats
  • conciliació bancària
  • tancaments
  • repartiments comptables i analítics
WRD_Finanzas00
PP_Finanzas_Pressupost_CAT

Lliure creació de carteres
Les carteres, encara que amb rigor comptable, tenen la ductilitat necessària per permetre a l’usuari dissenyar el seu propi entorn de carteres i utilitzar potents eines per a l’anàlisi i gestió.

Comptabilitat pressupostària
Aquesta funcionalitat permet a l’usuari confeccionar una infinitat de pressupostos tant comptables com analítics i/o de projectes amb una operativa senzilla i un control de seguiment rigorós i eficaç.

Potent gestió d’actius fixos / immobilitzats
La gestió d’actius fixos ofereix la possibilitat de treballar amb immobilitzats en curs i de mantenir diferents models d’amortització.
Així doncs, conviuen en el mateix sistema les amortitzacions comptables i financeres.
Treballa amb fitxes individuals per a cada element i executa processos globals amb aplicació de calendaris.

PP_Finanzas_Immob_CAT
PP_Finanzas_01

Tesoreria
La gestió global de les carteres complementat amb el tractament de data valor fa que el control sobre el deute, ja des de l’àmbit de venciments com des d’altres característiques, sigui la base de l’anàlisi de tresoreria.
El programa també pot fer suggeriments sobre quines operacions bancàries convenen més, ja que és capaç d’elaborar un estudi previ sobre les despeses per operació.

Centres de cost sense límits
El control dels diferents centres de cost s’ha agilitzat de tal manera que es poden definir tants tipus de cost com siguin necessaris.

Informes
L’ús d’estàndards en la generació d’informes dóna llibertat total a l’administrador de l’aplicatiu per a la personalització d’informes com per a la creació de nous informes i llistats que s’incorporen fàcilment a la plataforma.

PP_Finanzas_02