Durant l’últim trimestre del 2016 Icon ha impartit diferents cursos als seus clients.

Principalment les seves formacions han estat enfocades en l’atenció al públic, la gestió de l’estre i la informàtica.

chicas_portatil