Imagen recreada por la propia *IA Copiloto.

Fomentant la Creativitat i l’Eficiència: Descobreix les Múltiples Facetes de Copilot, la Darrera Innovació de Microsoft en Intel·ligència Artificial.

Microsoft Copilot és una avançada eina d’intel·ligència artificial desenvolupada en col·laboració amb OpenAI. Inicialment coneguda com a Bing Chat, ara rebatejada com a Copilot, utilitza el potent model de llenguatge GPT-4 per generar text, traduir entre idiomes i crear contingut creatiu. Incorpora també la tecnologia de DALL-E 3 per generar imatges a partir de descripcions textuals. L’eina, basada en un model de llenguatge (LLM) que ha après de dades extenses públiques, és multifuncional, oferint des de cerca a la web fins a estimulació creativa amb la escriptura de poemes. Copilot està disponible en diverses plataformes, des del navegador Edge fins al motor de cerca Bing i aplicacions de Microsoft. Ofereix tres modes (Creatiu, Equilibrat i Precís) adaptats a diferents preferències de l’usuari, la qual cosa la converteix en una eina versàtil i accessible per a diversos usos.

 

Voleu veure una petita demostració de com la IA és capaç d’explicar el mateix recreant un avatar i una veu? Us mostrem una breu demostració en el següent vídeo.

 

Vol saber mes coses sobre aquesta intel·ligència artificial? Contacta amb nosaltres.