El BackUp Online (còpia de seguretat en Internet) és un procés automatitzat que ens permet disposar d’una còpia de seguretat de les nostres dades de forma online.

Protegeix tota la informació dels servidors de la teva empresa enfront d’incidències, malware o desastres naturals. Creem i mantenim les còpies de seguretat dels teus servidors al dia.

– És multiplataforma: funciona en equips Windows, Mac i Linux (servidors i estacions de treball).

– Només requereix la instal·lació d’un agent a l’equip d’on s’ha de fer copies.

– Possibilitat de fer còpies de seguretat de: Fitxers, Carpetes, Estat del sistema, Recursos compartits, maquines virtuals VMware, Bases de dades Oracle.

Backup_online